Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Hierbij houden wij ons aan de regels van de overheid. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Let op: In juli 2021 geldt de jaarlijkse verhoging niet voor sociale huurwoningen.

Wilt u weten waarom wij de huur elk jaar verhogen? Dat leggen we in deze video uit.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Let op: Voor sociale huurwoningen geldt dat er in 2021 geen huurverhoging plaatsvindt.

Huurt u in 2021 een:

 • vrije sectorwoning
 • garage
 • parkeerplaats
 • bedrijfsruimte
 • fietsenstalling

Dan staan de regels voor de huurverhoging in uw huurvoorwaarden. Deze regels kunnen anders zijn dan de regels voor sociale huurwoningen.

Met hoeveel procent wordt de huur in 2020 verhoogd?

 • Voor onzelfstandige woningen, zoals kamers, is de huurverhoging maximaal 4,1 procent.
 • Voor sociale huurwoningen is de basishuurverhoging maximaal 5,1 procent.
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging is maximaal 6,6 procent. Alleen huurders met een verzamelinkomen hoger dan €43.574,- krijgen deze huurverhoging.

Alle vrije sectorwoningen, garages, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en fietsenstallingen worden verhoogd volgens afspraken die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Maximale percentages
Hierboven hebben we het over de maximale huurverhoging per type woning of bij een hoger verzamelinkomen. Wij kunnen de huur ook met een lager percentage verhogen. Het kan ook voorkomen dat we de huur niet verhogen, of zelfs verlagen. Wat uw huurverhoging wordt, leest u in uw huurverhogingsbrief. Deze ontvangt u vóór 1 mei.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging?

Dit is een huurverhoging op basis van het verzamelinkomen. We tellen daarbij de inkomens van alle bewoners op uw adres mee. Als dit verzamelinkomen over 2018 hoger was dan € 43.574,- en uw huur is lager dan € 737,14,  dan is de huurverhoging inkomensafhankelijk. Was het verzamelinkomen over twee jaar geleden lager? Dan krijgt u maximaal een verhoging van 5,1 procent.

Let opVoor sociale huurwoningen geldt dat er in 2021 geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaatsvindt.

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden?
Het inkomen van 2 kalenderjaren geleden is definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging per 1 juli van dit jaar gaat het dus om het verzamelinkomen van alle bewoners die op 1 juli van dit jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar?
Heeft u inwonende kinderen of andere inwonende jongeren die op 1 januari van dit jaar nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen tot €20450 over het jaar 2018 niet mee.

Uitgezonderde huishoudens
Sinds 2017 krijgen 2 typen huishoudens geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook niet als hun huishoudinkomen boven € 43.574,- ligt. Wel kan de huur met het basisverhogingspercentage van maximaal 5,1 procent verhoogd worden.
De uitgezonderde huishoudens zijn:

 • huishoudens van 4 of meer personen
 • huishoudens waarvan (een van) de leden een AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt.

Hoe komt Mitros aan inkomensgegevens?

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

 • de inkomenscategorie waar u in valt;
 • het aantal personen in uw huishouden dat een inkomen heeft.

Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensverklaring van u op? Dan krijgt u daarover een brief van de Belastingdienst.

Ik heb een huishoudverklaring ontvangen van de Belastingdienst. Wat houdt dit in?

Mitros heeft huishoudverklaringen opgevraagd bij de Belastingdienst. Met de huishoudverklaring bekijken wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. De Belastingdienst stuurt u ook een huishoudverklaring. Hierin staat dat Mitros deze heeft opgevraagd.

Wat staat er op een huishoudverklaring?

 • Hoeveel personen er in 2018 in uw woning woonden.
 • De categorie van uw totale huishoudinkomen in 2018. Let op: wij zien niet het bedrag van uw inkomen niet in euro's. Wij zien of uw huishoudinkomen in de categorie 'lagere inkomens', 'middeninkomens' of 'hogere inkomens' valt.

Wat kan ik met de huishoudverklaring?
U hoeft niets te doen met de huishoudverklaring. U kunt de brief van de jaarlijkse huurverhoging afwachten. Deze ontvangt u elk jaar vóór 1 mei.

In de brief over de jaarlijkse huurverhoging staat of u een huurverhoging krijgt. In de brief staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging als u denkt dat uw gegevens niet kloppen.

Voor meer informatie over de huishoudverklaring en de inkomenscategorie, kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Ja, dat kan. Elk jaar kunt u tussen 1 mei en 1 juli bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. In deze periode kunt u uw bezwaar online doorgeven. Vóór 1 mei en na 1 juli kunt u geen bezwaar meer maken.

Wilt u weten of u een geldige reden hebt om bezwaar te maken?
U leest alle redenen voor het maken van bezwaar op de website van de Rijksoverheid

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat met ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons