Leefbaarheid

Wij willen dat u zich thuis voelt. Niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk waar u woont. Daarom doen wij ons best om te zorgen dat u zich prettig en veilig voelt. Dit noemen we de leefbaarheid van uw wijk.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Hebben jullie tips voor een schone woonomgeving?

Kijkt u hieronder per onderwerp welke tips wij voor u hebben.

Mijn afstandsbediening, of tag is kapot. Kan ik een nieuwe krijgen?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat de buurtbeheerder bij u langskomt. U kunt dan aangeven hoeveel tags u wilt of om welke afstandsbediening het gaat. Hij of zij zorgt ervoor dat de tags of afstandsbediening bij u terecht komt.

Wat kan ik doen bij overlast in mijn woonomgeving?

U kunt overlast ervaren in uw woonomgeving. Bijvoorbeeld van hangjongeren, zwerfafval of fout geparkeerde auto's. De woonomgeving is niet van ons. Daarom kunnen wij deze overlast dan ook niet direct aanpakken. U kunt een melding doen bij de gemeente via:

  • De klantenservice van gemeente Utrecht: 14 030;
  • De klantenservice van gemeente Nieuwegein: 14 030;
  • Bel de politie bij gevaarlijke of dreigende situaties.

In uw wijk is ook een buurtbeheerder van Mitros actief
U kunt ook bij hem of haar een melding doen. De buurtbeheerder houdt toezicht op orde, netheid en veiligheid van de woonomgeving. Hij of zij neemt maatregelen bij vandalisme, vervuiling en overlast. 

Een belangrijke taak van de buurtbeheerder is het onderhouden van contact en samenwerken met bewoners, gemeente en politie.

Ik heb de waterstand nodig. Hoe kom ik aan de waterstand?

Meestal zit de watermeter in uw meterkast of in uw kruipruimte. U kunt de stand van de meter aflezen.

Bij sommige watermeters kunt u niet zelf komen
De buurtbeheerder heeft een sleutel van de meterkast. Neem dan contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat de buurtbeheerder een afspraak met u maakt.

Kan er een oplaadpunt voor mijn scootmobiel komen in de algemene ruimte?

Dit zoekt uw buurtbeheerder voor u uit. Neem contact met ons op.

De brievenbus van een bewoner van jullie zit vol. Kunnen jullie op dit adres komen kijken?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met uw buurtbeheerder. Als er teveel post in de brievenbus zit, kan er iets aan de hand zijn met de bewoner. Ook kan het gevaarlijk zijn als mensen er vuur bij in de buurt houden.

Ik krijg een scootmobiel, waar kan ik deze stallen en opladen?

Als er voorzieningen in of aan uw woning geplaatst worden, dan moet u hiervoor toestemming vragen aan Mitros. Neem hiervoor contact met ons op. 

Als er voorzieningen in de algemene ruimte geplaatst moeten worden, dan kan uw buurtbeheerder voor u uitzoeken of dit mogelijk is. Een scootmobiel mag niet zonder toestemming worden gestald en opgeladen in de algemene ruimte van uw woongebouw.

Ik wil een sleutelkluisje ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

U mag een sleutelkluisje ophangen. Mitros plaatst deze niet.

Ik huur een eengezinswoning
U heeft geen toestemming nodig om het sleutelkluisje op te hangen. Wel zijn wij graag op de hoogte. U kunt telefonisch via 030 - 880 33 00 of via het contactformulier laten weten dat u een sleutelkluisje ophangt.

Ik woon in een flat
Neem contact met ons op. Onze Technisch beheerder overlegt met u waar u het kluisje het best kunt hangen. 

Hoe kom ik in contact met mijn buurtbeheerder?

Weten wie uw buurtbeheerder is en wat hij of zij doet? Hier vindt u de contactgegevens van uw buurtbeheerder.

Wat is een buurtambassadeur?

Een buurtambassadeur is een buurtbewoner die vrijwillig de buurtbeheerder ondersteunt. De buurtambassadeur loopt regelmatig een rondje door het woongebouw en door de buurt. Zo houdt hij of zij een oogje in het zeil.

Er staan spullen op de galerij of in de algemene ruimte die er niet horen. Wat doen jullie hieraan?

Wij zoeken uit van wie de spullen zijn. Wij vragen dan aan diegene om de spullen weg te halen. Of wij halen de spullen weg. Diegene moet ons daarvoor betalen.

Wanneer wordt het lik-op-stuk-beleid ingevoerd?

Mitros voert het lik-op-stuk-beleid in bij flats waar het niet goed gaat met de leefbaarheid van de flat. Als bij de controlerondes blijkt dat de huisregels niet worden nageleefd, dan zijn wij genoodzaakt het lik-op-stuk-beleid in te voeren.

Met het lik op stuk beleid helpen wij bewoners bij het opgeruimd houden van de gemeenschappelijke ruimtes. Ook wordt er voorkomen dat de doorgang wordt geblokkeerd. Het beleid heeft betrekking op de bordessen van het portiek, de galerijen, het trappenhuis, de bergingen, de centrale hal en de lift als die in uw flatgebouw aanwezig is.

Zijn er kosten verbonden aan het lik-op-stuk-beleid?

Als bij de controlerondes van de buurtbeheerder blijkt dat spullen die voor vervuiling of blokkering van de doorgang nog niet zijn opgeruimd, schakelen wij een schoonmaakbedrijf in.  Als de veroorzaker bekend is, betaalt diegene een deel van de kosten voor de schoonmaak.Is de veroorzaker niet bekend? Dan worden de kosten verdeeld over alle bewoners van het portiek.

De algemene toegangsdeur wordt vaak opengelaten. Wat doen jullie hieraan?

Neem contact op met uw buurtbeheerder. Hij of zij bespreekt het met u.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Neem contact met ons op om dit te melden. Uw buurtbeheerder komt dan langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is maakt hij of zij een foto van de graffiti en doen wij aangifte. We laten de graffiti zo snel mogeijk verwijderen.

Ik maak me zorgen over een huurder van jullie. Kan ik dit bij jullie melden?

Ja, dat horen we graag van u. Heeft u het idee van een huurder van ons eenzaam is? Zichzelf verwaarloost? Of merkt u verward gedrag? U kunt zulke zaken  aan ons doorgeven via ons contactformulier. Kiest u dan voor 'Overig'. Onze woonconsulent gaat dan, eventueel samen met een externe partij, kijken hoe het met huurder is. Wij delen die gegevens niet met anderen.

Wat kan ik doen als ik vermoeden heb van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling bij een huurder van jullie?

U kunt uw vermoeden direct (anoniem) melden bij de instantie Veilig Thuis.

Mitros kan meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling niet aannemen. Dit heeft te maken met de privacy van de bewoners en hun gezinssituatie.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
U kunt Veilig Thuis bereiken via 030 - 242 78 00. Het bezoekadres is Tiberdreef 8, 3561 GG te Utrecht.

Ik voel me niet veilig in mijn woning. Wat kan Mitros voor mij betekenen?

In uw woning moet u zich veilig voelen. Als u zich niet veilig voelt is dat erg vervelend. Daarom gaan wij met u in gesprek als dit het geval is. Neemt u daarvoor met ons op.

Er hangen camera's in de portiek. Wat gebeurt er met de beelden?

De beelden worden bekeken als de politie ons hierom vraagt. Als u iets is overkomen moet u altijd aangifte doen bij de politie. Geeft u hierbij door dat er camera's in de portiek hangen die misschien beelden hebben vastgelegd. De politie bepaalt of de beelden aan uw aangifte worden toegevoegd. U mag de beelden zelf niet bekijken.