Nieuwbouwwoning huren

Reageren op een nieuwbouwwoning gaat anders

Bij nieuwbouwwoningen bieden we meer dan 1 woning in één keer aan. We doen dat per type woning. Dat is anders dan normaal. Normaal bieden we 1 woning aan, op 1 adres.

Wilt u reageren op één van deze nieuwbouwwoningen? Reageren op een nieuwbouwwoning gaat zo:

  • U reageert op dit type woning.
    • Wij nodigen meer kandidaten voor dit type woning uit. Dit is een tussenstap. Voor u betekent dit nog geen definitieve aanbieding.
  • Als u dit type woning geschikt vindt, accepteert u dit type woning. Dat noemen we voorlopig accepteren.
    • Er zijn nog steeds teveel kandidaten voor het aantal woningen.
  • U geeft aan op welk huisnummer(s) u het liefst wilt wonen. Het gaat dan niet meer om het type woning, maar speciaal om 1, 2 of 3 woningen.
    • Nu bieden wij de woning aan 1 kandidaat aan
  • U accepteert de woning op 1 huisnummer definitief. Als u een speciaal huisnummer definitief aangeboden heeft gekregen, kunt u die woning definitief accepteren.