Inkomensgegevens

We verhuren 90% van onze woningen aan mensen met een inkomen van € 39.055,00, of lager. Dat moet van de overheid. Daarom kijken we naar uw inkomen om te bepalen of u een bepaalde woning mag huren.
We mogen maximaal 10% van onze woningen vrij verhuren. Daarbij geven we mensen die snel een woning nodig hebben voorrang. Daar hebt u wel een urgentieverklaring voor nodig.

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Wat is het verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het inkomen van iedereen die met u mee verhuist. Het inkomen van uw kinderen telt niet mee. Uw verzamelinkomen staat op uw inkomensverklaring of op de definitieve aanslag van de Belastingdienst. U vindt meer informatie op de website van WoningNet.

Mijn inkomen is hoger dan toen ik in de woning kwam wonen. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, dat mag. Dit heeft geen gevolgen voor uw woonsituatie. Gaat u in de toekomst verhuizen? Dan heeft uw inkomen wel invloed op een nieuwe woning. Als u nu in een grote woning woont en u wilt verhuizen naar een kleinere woning, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om te verhuizen. Dan hoeft een te hoog inkomen misschien geen probleem te zijn.

 

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

U ziet op de website van WoningNet alleen de woningen waarop u mag reageren. Wij kijken naar uw verzamelinkomen. En passen uw zoekopdracht hierop aan.

Welke inkomenseisen worden gesteld bij woningruil?

Als wij uw aanvraag ontvangen, bekijken we of uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning waar u naartoe wilt verhuizen. Of uw inkomen passend is, kunt u lezen op website van WoningNet.

Er is een aantal regels voor uw inkomen bij woningruil:

 • Als het verzamelinkomen van u of uw ruilpartner te laag is om de nieuwe woning te huren, zal de aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van zowel u als van uw ruilpartner meer is dan € 39.055,00, (Prijspeil 2020), zal uw aanvraag worden afgewezen.
 • Als het verzamelinkomen van een van beide ruilpartners hoger is dan € 39.055,00, maar u beiden door de woningruil naar een passende woning verhuizen, wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen. Als het verzamelinkomen hoger is dan € 39.055,00, dan wordt de netto huurprijs verhoogd tot maximaal € 737,14.

Ik heb een signalering op mijn registratie bij WoningNet. Wat betekent dit?

Door de signalering kunt u geen woningen meer bekijken op de website van WoningNet. Als u een signalering op uw registratie heeft, dan heeft u hier bericht van gehad.

Voor vragen kunt u terecht bij de woningcorporatie waar u gehuurd heeft. (Eén van) de vorige verhuurder(s) heeft de signalering doorgegeven aan WoningNet.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat hangt af van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. U vindt een inkomenstabel op de website van Woningnet.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wij hebben gegevens nodig van u én alle personen boven de 18 jaar (behalve inwonende kinderen) die met u meeverhuizen. Wij hebben per persoon één van onderstaande documenten van de Belastingdienst nodig. Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn:

 • een inkomensverklaring over het jaar 2019 of 2020, of;
 • een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2019 of 2020, of;
 • een definitieve beschikking Toeslagen over het jaar 2019 of 2020 waarop het inkomen vermeld staat, of;
 • bent u student? Dan mag u een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar aanleveren.

Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn.

Heeft u 1 van de onderstaande documenten? Neem die dan voor de zekerheid mee:

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting van het huidige belastingjaar;
 • meest recente jaaropgave (n), loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties;
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan zien wij graag een winst- en verliesrekening van vorig jaar of prognose van uw bedrijf van dit jaar, opgesteld door een boekhouder of accountant. (inclusief de fiscale aftrekposten);
 • heeft u een bewindvoerder? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van de bewindvoerder dat u mag verhuizen.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja. Wij hebben een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Ook als u geen inkomen heeft. Op uw inkomensverklaring staat dan dat u geen inkomen heeft of dat het inkomen onbekend is.

Mijn huidige inkomen is hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een duurdere woning?

Ja, dat mag. Zorg dat u dit inkomen aanpast in uw registratie bij WoningNet. U krijgt dan de woningen aangeboden die passen bij dit inkomen. Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan € 39.055,00, (prijspeil 2020). Vanzelfsprekend moet u later, als u een woning krijgt toegewezen, aantonen dat uw inkomen hoger is geworden. Dit doet u met een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Mijn huidige inkomen is lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een goedkopere woning?

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. U krijgt voorrang op woningen voor een lagere huur. Zorg dat uw inkomen goed is ingevuld op uw registratie bij WoningNet. U krijgt dan een aanbieding voor woningen die passen bij uw nieuwe, lagere inkomen. U moet uw nieuwe inkomen aan ons laten zien als u een voorlopige woningaanbieding hebt ontvangen. Stuur ons daarvoor de volgende gegevens:

 • uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst;
 • uw aanvullende inkomensgegevens. 

Wij kunnen de woning niet aan u verhuren als blijkt dat u een verkeerd inkomen aan ons hebt getoond. U hebt dan onterecht voorrang gekregen.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Nee, u kunt dan geen woning huren met een hogere huurprijs. Wij mogen alleen naar de hoogte van uw inkomen kijken. Uw inkomen vindt u op uw aanslag of inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Als u actief op zoek bent naar een woning kunt u alvast een inkomensverklaring aanvragen. U kunt de verklaring aanvragen via Mijn Belastingdienst. Daar heeft u een DigiD voor nodig. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via Inloggen met DigiD. Dit kan ook als u in het buitenland woont. U kunt daarna de inkomensverklaring van de Belastingdienst downloaden en uitprinten. 

Komt u er niet uit?
U kunt hier een handleiding vinden voor het opvragen van een inkomensverklaring via de website van de Belastingdienst.

Hebt u geen aangifte gedaan?
Bijvoorbeeld omdat u geen werk had of in het buitenland woonde? Neem dan contact op met de Belastingdienst om een verklaring op te vragen. Daarmee kunt u aantonen dat uw inkomen over dat jaar bij de Belastingdienst niet bekend is. U kunt de Belastingdienst bereiken via 0800 - 05 43. Met uw DigiD kunt u ook een inkomensverklaring aanvragen via de website van de Belastingdienst. 

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie is gratis in de regio Utrecht. Een urgentieverklaring aanvragen bij gemeente Nieuwegein kost € 97,40.

Let op: naast Het Vierde Huis (Utrecht) en de gemeente Nieuwegein zijn er nog meer websites waar u een urgentieverklaring kunt aanvragen. Wij adviseren u om dit niet te doen. Vraag urgentie altijd rechtstreeks aan bij Het Vierde Huis (Utrecht) of bij gemeente Nieuwegein. Zo voorkomt u onnodig hoge kosten van andere aanbieders.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat met ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons