Verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring is een document waarop uw vorige verhuurder aangeeft:

  • of u de huur op tijd betaalde;
  • of u overlast veroorzaakte.

Veel gevraagd over Verhuurdersverklaring

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige of vorige verhuurder. Daarin staat wanneer u in de woning woonde en of er toen bijzonderheden waren. Er staat bijvoorbeeld of u een huurachterstand had. En of u overlast veroorzaakte. Ook wordt de netto huur vermeld. 

Wanneer u een woning wilt gaan huren bij Mitros vragen wij u altijd om een verhuurdersverklaring aan te leveren. Wanneer u al van Mitros huurt hoeft dit niet.

Kan ik een verhuurdersverklaring krijgen?

U kunt hier een verhuurdersverklaring aanvragen. U kunt het formulier op 3 manieren ontvangen:

  • wij kunnen de verhuurdersverklaring voor u klaarzetten in Mijn Mitros.
  • wij kunnen de verhuurdersverklaring naar het bij ons bekende postadres sturen.
  • wij kunnen de verhuurdersverklaring naar het bij ons bekende e-mailadres sturen.

Op de verhuurdersverklaring staat:

  • of er een betaalachterstand is, en;
  • of er sprake is geweest van een overlastsituatie;
  • de nette huurprijs.