Inschrijven voor kamers

Met het invullen van dit formulier geeft u aan interesse te hebben in het huren van een kamer.
Na het versturen wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Voorwaarden voor het huren van een kamer

 • U betrekt de kamer als alleenstaande. U kunt er niet met 2 personen wonen.
 • U bent minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud.
 • U hebt een geldige inschrijving bij Woningnet.
 • Uw belastbare inkomen is niet hoger dan € 21.600,- bij kamers met recht op huurtoeslag.
 • Uw belastbare inkomen is niet hoger dan € 29.350,- bij kamers zonder recht op huurtoeslag.
Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft. U krijgt van ons een aanbiedingsmail als u in aanmerking komt voor een kamer. 

Tel. en e-mail

Gerelateerde vragen

Ik woon in een kamer. Mijn kamer heeft een verkooplabel. Wat betekent dit?

Algemeen

Als u de huur opzegt van uw kamer, is de kans groot dat wij de kamer daarna te koop aanbieden. Het hangt af van de situatie of wij een woning of kamer verkopen. Bijvoorbeeld: wij kunnen een kamer pas verkopen als alle huurcontracten van kamers in het gebouw zijn opgezegd.

Meer over dit onderwerp

Ik huur een tijdelijke woning van SSH. Hoe geef ik een reparatieverzoek door?

Algemeen

U kunt terecht bij SSH via 030 - 252 57 25. Of kijk voor meer informatie op de website website van de SSH.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een kamer in mijn woning verhuren?

Algemeen

Ja, als wij u daarvoor schriftelijk toestemming geven. U kunt hier een aanvraag voor kamerverhuur indienen. Wat hebben wij van u nodig?

 • kopie van het legitimatiebewijs van de beoogde kamerhuurder;
 • concept van de (onder)huurovereenkomst tussen u en de persoon aan wie u wilt verhuren.

Let op: als huurder houdt u uw hoofdverblijf in de woning. Zorg ervoor dat de onderhuurprijs die u vraagt in verhouding is met de huurprijs die u betaalt. Neem contact met ons op als u wilt weten wat de maximale onderhuurprijs van een kamer in uw woning is. De kamerhuurder mag niet negatief bekend staan bij Mitros.

Meer over dit onderwerp

Ik zoek een kamer. Waar schrijf ik me in?

Algemeen

Mitros verhuurt kamers Utrecht en Nieuwegein. Deze kamers worden niet alleen verhuurd aan studenten maar ook aan werkende mensen onder de 30 jaar.

Meestal zoeken de bewoners van deze woningen zelf een nieuwe huisgenoot. De nieuwe huisgenoot kunnen zij voordragen bij Mitros.

Ik woon in een kamer. Hoe berekenen jullie de kosten voor huishoudelijk gas?

Algemeen

Wij gebruiken de gasmeter in de woning om de kosten te berekenen. Soms hebben alle kamers in een woning dezelfde meter. Dan verdelen wij de totale kosten dan over alle huurders in de woning.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor het toewijzen van een kamer?

Algemeen

Bij het toewijzen van een kamer worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

 • U betrekt de kamer als alleenstaande, u kunt er niet met 2 personen wonen.
 • U bent minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud.
 • U dient een geldige inschrijving bij WoningNet te hebben.
 • Uw belastbare inkomen ligt niet hoger dan € 23.225,-  (bij gesubsidieerde kamers).
 • Uw belastbare inkomen ligt niet hoger dan € 31.550,-  (bij niet-gesubsidieerde kamers). 
Meer over dit onderwerp

Mijn huisgenoot gaat verhuizen. Kan ik een nieuwe huurder voorstellen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt een nieuwe huurder voordragen als u een onzelfstandige woning huurt. Woont u in een woning met meerdere huisgenoten? Dan moeten alle huisgenoten schriftelijk toestemming geven dat de voorgedragen persoon in de leeggekomen kamer mag wonen. Dit kan door het ondertekenen van een speciale brief die jullie van Mitros ontvangen. Dit noemen wij een coöptatiebrief. 

Meer over dit onderwerp

Er komt een kamer vrij in mijn huis. Kan ik doorschuiven naar die kamer?

Algemeen

Als u wilt doorschuiven als kamerbewoner gelden de volgende voorwaarden:

 • De achterblijvende bewoners ontvangen een brief. Dit noemen we een coöptatiebrief. Dit betekent dat de achterblijvende bewoners sámen een nieuwe huurder kunnen kiezen. In de brief wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
 • Alle achterblijvende bewoners tekenen voor akkoord. Zij dragen dan ook een nieuwe huurder aan voor de kamer die leegkomt. U krijgt hierna allebei een aanbiedingsmail.
 • De doorschuivende bewoner én nieuwe huurder voldoen aan de voorwaarden. Zij leveren de gevraagde gegevens op afspraak in bij ons op kantoor.
 • De doorschuivende huurder zegt zijn of haar huur pas op als u allebei aan de voorwaarden voldoet.

Let op: doorschuiven betekent dat u een nieuw contract krijgt. Wij verhogen de huur. 

Meer over dit onderwerp