JUKO

JUKO

In 2014 is samen met bewoners uit de wijk de buurtvisie Jutphaas Zuid opgesteld, waarin verschillende projecten zijn opgenomen. Eén van die projecten is woningbouw op het voormalige JUKO-terrein. Voordat we starten met het maken van concrete plannen willen we in gesprek met buurtbewoners of belanghebbende. Ook in het vervolgtraject willen we (toekomstige) bewoners en belanghebbenden nauw betrekken. Hiervoor willen we een bewonerswerkgroep oprichten.

Hoe?

Mitros, de gemeente Nieuwegein, het Bewoners Collectief Nieuwegein en het Wijknetwerk trekken gezamenlijk op in dit project en hechten grote waarde aan de inbreng van omwonenden en toekomstige bewoners. Wij betrekken daarom bewoners al bij de start van dit proces. WE architecten zal samen met bewoners een verkenning maken over de locatie en van de buurt. Deze verkenning vormt de basis voor het maken van concrete plannen die pas in een latere fase zullen volgen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de visie van bewoners op deze bijzondere plek. Er is in de aanloop dan ook volop ruimte om uw mening, wensen, tips en aandachtspunten.

Voor wie?

Wij willen hier een complex neerzetten van 40 woningen die wij met voorrang gaan aanbieden aan senioren van 65+. Op deze manier proberen wij een natuurlijke doorloop te creëren van mensen die liever gelijkvloers gaan wonen en (hopelijk) een eengezinswoning achterlaten. Jonge gezinnen kunnen op deze manier weer in aanmerking komen zich te vestigen in Nieuwegein.

Tijdpad

In december 2017 hebben wij samen met de buurtbewoners een bijeenkomst gehad om de kansen en uitdagingen aan het licht te krijgen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook een werkgroep samen gesteld die samen met de architect en een stedenbouwkundige een opzet gaan maken voor het complex. In maart zullen deze bijeenkomsten leiden tot een overall plan die wij dan weer gaan delen met de buurt.

Meer informatie

In februari 2022 verschijnt er meer informatie op de website.